Actions
Share

Overstappen van SnelStart XD naar SnelStart 11 (Stap 2)

Klik voor informatie over Menu Administratie Klik voor informatie over Menu Programma Klik voor informatie over Menu Onderhoud Klik voor informatie over Menu Overzicht Klik voor informatie over Menu Extra Klik voor informatie over Menu Venster Klik voor informatie over Menu Help (F1) Klik voor informatie over Inkopen Klik voor informatie over Verkopen Klik voor informatie over Boekhouden Klik voor informatie over Bankieren Klik voor informatie over Klanten Klik voor informatie over Leveranciers Klik voor informatie over Voertuigen Klik voor informatie over Artikelen Klik voor informatie over Help Klik voor informatie over Installatie van Snelstart Klik voor informatie over Online werken Klik voor informatie over SQL Klik voor algemene informatie Klik voor informatie over de laatste versie van SnelStart Classic
Stap 2: Overstappen van SnelStart XD naar SnelStart 11
Helaas is het niet mogelijk uw complete SnelStart XD administratie te converteren naar een SnelStart 11 administratie. Het is wel mogelijk stamgegevens te exporteren vanuit uw SnelStart XD administratie. Het betreft hier uw relaties en artikelen. Om de klantgegevens te exporteren werkt u als volgt:

Relatiegegevens exporteren
  • opent uw administratie in SnelStart XD;
  • Na het openen gaat u naar BasisgegevensRelaties;
  • U klikt met uw rechter muisknop op de lijst met relaties en kiest voor 'Alle regels exporteren naar Excel'
  • Kies in het nieuwe venster een bestandsnaam en een map waarin u het bestand wilt opslaan.

Er wordt nu in de map die u gekozen heeft een Excel-bestand gemaakt waarin uw relatiegegevens staan. Dit bestand heeft de naam die u eraan gegeven heeft.

Artikelgegevens exporteren

Maakt u gebruik van artikelen, dan kunt u ook het artikelbestand exporteren. Het exporteren van de artikelen gaat op dezelfde wijze als het exporteren van de relaties. U gaat dan echter naar BasisgegevensArtikelen.

Ga verder naar Stap 3 >>>

Article ID: 846, Created On: 4/12/2013, Modified: 10/15/2013